Màu công nghiệp

HOT

Thếp vàng

Thếp vàng là kỹ thuật trang trí dán lớp vàng lá, cũng gọi là vàng quỳ, thật mỏng lên mặt các vật dụng bằng gỗ, đá, kim loại và các mặt hàng sơn mài để tạo màu sắc bằng vàng.

 

Thếp bạc

Thếp bạc là kỹ thuật trang trí dán lớp bạc lá, cũng gọi là bạc quỳ, thật mỏng lên mặt các vật dụng bằng gỗ, đá, kim loại và các mặt hàng sơn mài để tạo màu sắc bằng bạc.